de Kleine Kunstenaar

spelend leren

De Kleine Kunstenaar is peuterontwikkeling onder schooltijd, met als hoofdthema kunst en cultuur. Dit concept is uniek en biedt kinderen het verkennen en ervaren van kunst en cultuur aan door middel van spelend leren.
De beleving staat bij De Kleine Kunstenaar centraal. Het in contact komen met kunst en cultuur moet voor peuters een plezierige en positieve ervaring zijn. Een bijzonder ervaring, een magisch moment. De Kleine Kunstenaar maakt deze magische momenten mogelijk door de unieke combinatie van ontwikkeling en activiteiten/excursies gericht op allerlei soorten dans, yoga, schilderen, tekenen, kunst, cultuur en drama.

Cultuurbeleving aanbieden op een jonge leeftijd biedt al een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling. Artistieke expressie is erg belangrijk om gerelateerde vaardigheden te ontwikkelen zoals plannen, zelfbeheersing en zelfcorrectie.

De activiteiten in de groep zullen worden verzorgd door een HBO opgeleide, lesbevoegde medewerker en een MBO geschoolde pedagogisch medewerker die gespecialiseerd is in de structuur behorende bij het VVE (vroeg voorschoolse educatie).

openingstijden

De standaard openingstijd is van 08.30 tot 15.00 uur, dan vinden de activiteiten plaats, worden de dagelijkse rituelen gevolgd. Slaapt u zoon/dochter nog tussen de middag, dan kunt u er ook voor kiezen om van 8.30 tot 12.00 uur opvang af te nemen.

Bij De Kleine Kunstenaar sluit u een overeenkomst af voor 40 weken. De 40 weken dat u opvang heeft zijn de schoolweken, in de basisschoolvakanties* is er geen opvang mogelijk bij De Kleine Kunstenaar. U kunt natuurlijk in de vakantieweken altijd extra opvang inkopen. In de vakantieweken maken wij gebruik van een alternatief programma. Net als bij de kinderopvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Houdt u er rekening mee dat het uurtarief iets hoger is dan bij de reguliere opvang.

inschrijven

U kunt uw kind inschrijven voor de hele dagopvang via de site van KomKids of contact opnemen met het management van de Wensboom. Het management is te bereiken via dewensboom@komkids.nl of per telefoon via 010 4703116.

De Wensboom is onderdeel van KomKids. 
De locatiemanager is Matthijs Zandijk.

Komkids Algemeen
Contactpersoon: Afdeling service & advies
010 4493202
service@komkids.nl
www.komkids.nl

* Vakantieopvang is voor de reguliere schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie & de Gemeente Schiedam