Groep 5 

extra oefenmateriaal

De kinderen kunnen, naast het huiswerk,  wekelijks oefenen met: de DMT-lijsten in de huiswerkmap  
www.bloon.nl
www.squala.nl
de codes staan in de huiswerkmap.
Spelling: Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4 Thema 5 Thema 6 Thema 7 Thema 8 Thema 9 Thema 10
Oefensites:  Leestrainer Taal oefenen Spelling Lezen: Woordentrainer  Rekenen:  Rekenen groep 5