Groep 6

 

Agenda 


spellingwoorden

Via de volgende link komt u bij alle spellingswoorden terecht:
Groep 6 woorden

extra oefenmateriaal

De kinderen kunnen, naast het huiswerk, natuurlijk wekelijks ook oefenen met de DMT-lijsten, Nieuwsbegrip, BLOON en/of met de websites hieronder!

Oefensite voor spelling:  www.bloon.nl.

Oefensite voor begrijpend lezen en woordenschat: www.nieuwsbegrip.nl Inloggen gaat met een eigen inlogcode per leerling. Op de site staat bij het kopje 'andere tekstsoort' een tekst met vragen. Je kunt bij het kopje 'woorden' de betekenis van woorden uit de tekst leren en je kunt ook een filmpje bekijken. In het archief vind je nog meer. Veel oefenplezier!

spelling

http://www.spellingoefenen.nl/  (taal actief 3)
www.bloon.nl
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-6/spelling/fout-gespelde-woorden
http://leestrainer.nl/toets6/overzicht.htm
http://leestrainer.nl/Spelling/middenbouw.htm

taal

https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-6
http://oud.onlineklas.nl/index.asp 

lezen

http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/

rekenen

http://oud.onlineklas.nl/index.asp 
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6
http://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/6.htm

tafels

https://www.de-tafels-oefenen.nl/start

begrijpend lezen

www.nieuwsbegrip.nl
https://www.begrijpend-lezen-oefenen.nl/begrijpend-lezen-groep-6