onderwijsinspectie

Hoge onderwijskwaliteit is waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten.

In december 2018 kregen we inspectiebezoek. Drie standaarden zijn gericht onderzocht en beoordeeld:
- het didactisch handelen
- de kwaliteitscultuur
- zicht op ontwikkeling van de leerlingen

Het rapport is inmiddels definitief, de inspecteurs zijn heel positief.

Wilt u meer weten? Kijkt u op scholenopdekaart.nl of volg de link naar het laatste inspectierapport.