schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden.
Elke dag begint met een inloop van 10 minuten vanaf 08.30 uur.
We verwachten dat de kinderen zelfstandig de school binnen komen.
De kleuterklassen houden gedurende het schooljaar inloopweken waarin u een kijkje kunt nemen in de klas.
Start uw kind nieuw op de Vlinder dan kunt u de eerste twee weken meelopen met uw zoon of dochter.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de ochtend van 08:40 uur tot 12:00 uur en de middag van 13:00 uur tot 15.00 uur.
Op woensdag is de ochtend van 08:40 uur tot 12:30 uur en de middag zijn de kinderen vrij.

Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om de tijd tussen de middag op school door te brengen. De eigen leerkrachten eten met de overblijvers en KomKids verzorgt het vrije moment. U leest meer informatie op de pagina van de tussenschoolse opvang (TSO).
 

vakantierooster

Het actuele vakantierooster vindt u in onze schoolgids en in Social Schools.
 

studiedagen

Elk jaar zijn er enkele studiedagen, in 2023 2024 zijn dat:

 • maandag 11 september en 20 november
 • vrijdag 26 januari
 • donderdag 28 maart
 • maandag 17 juni
 • vrijdag 22 december en 12 juli zijn SIKO-vrije dagen.

In 2024 2025 zijn dat:

 • maandag 30 september
 • vrijdag 22 november
 • vrijdag 7 februari
 • maandag 7 april
 • maandag 23 juni
 • vrijdag 20 december en 18 juli zijn SIKO-vrije dagen.