schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden.

Elke dag begint met een inloop van 10 minuten vanaf 08.30 uur. De kleuters en de leerlingen van groep 3 kunnen door hun ouders naar binnen worden gebracht. Vanaf groep 4 verzoeken wij de ouders, voor een rustige start van de dag, de kinderen zoveel mogelijk zelf naar binnen te laten komen.


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de ochtend van 08:40 uur tot 12:00 uur en de middag van 13:00 uur tot 15.00 uur.
Op woensdag is de ochtend van 08:40 uur tot 12:30 uur en de middag zijn de kinderen vrij.

Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om de tijd tussen de middag op school door te brengen. De eigen leerkrachten eten met de overblijvers en KomKids verzorgt het vrije moment. U leest meer informatie op de pagina van de tussenschoolse opvang (TSO).