logopedie

Op school is er een logopediste werkzaam van het Samenwerkingsverband 'Onderwijs dat Past'.

logopedist

Mijn naam is Thessa van Wanrooij.
Ik ben er om de week op maandagochtend (oneven weken).
Jaarlijks observeer ik de kinderen in groep 2. Het doel hiervan is om eventuele logopedische problemen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Ik let vooral op zaken als stem, spraak, taal, gehoor en mondgewoonten. Als het nodig is, volgt er een kort logopedisch onderzoek om te kijken waar het kind hulp bij nodig heeft. Hulp door tips en oefeningen. Heeft een kind echt logopedische behandeling nodig, dan verwijs ik, in overleg met de ouder en de leerkracht, door naar collega’s buiten de school.

Verder kan de leerkracht bij mij terecht voor advies, oefeningen of een screening van een leerling. Ook oudere kinderen kunnen voor een kort logopedisch onderzoek worden aangemeld.

Als u vragen heeft ben ik te bereikbaar op 06 45113410 of via tessavanwanrooijonderwijsdatpast.info.