Aurelia groep

De Aurelia is een bijzonder mooie vlinder, daarnaast betekent het: goud. 
Een heel mooie naam voor ons schoolarrangement van het samenwerkingsverband 'Onderwijs dat past'.
Het nieuwe arrangement is een volgende stap in het realiseren van Passend Onderwijs.

schoolarrangement

Arrangementen zijn begeleidingstrajecten voor leerlingen met complexere problematiek. Een arrangement bestaat uit modules met gericht aanbod.
Met het inzetten van een arrangement draagt de school de zorg voor de leerling binnen zijn/haar omgeving.
Wanneer er tijdens de toetsmomenten te weinig groei zichtbaar is op de E-lijn en de leerling een eigen leerlijn heeft voor het schoolvak, biedt het schoolarrangement perspectief. Het gaat dikwijls om leerlingen die de fundamentele referentiedoelen (1F) niet dreigen te halen.


Gehakkelde aurelia | Vlinders | Natuur dichtbij