rijke leeromgeving

Wij vinden het op de Vlinder belangrijk dat ons onderwijs verrijkt wordt met een rijke en uitdagende leeromgeving. Wij willen de leerlingen op een actieve manier betrekken bij het leerproces. Om goed te kunnen leren heeft een kind behoefte aan een betekenisvolle leeromgeving. In zo'n omgeving wordt het leerproces van een leerling optimaal bevorderd.

omgeving heeft invloed

De eerste indruk, zowel voor de kleutergroepen als voor de groepen 3 t/m 8 is dit ontzettend belangrijk. Wat zie je, wat ervaar je? Je merkt al snel dat je je prettig voelt in deze omgeving, de kleuren en materialen stralen een bepaalde rust uit. 

Bij de kleuters zie je meteen welk thema er 'leeft'. De materialen zijn hierop gericht en dagen de kinderen uit om ermee aan de slag te gaan!
In de hogere groepen is meteen zichtbaar waar we mee bezig zijn: zo hangen in de groepen 3 de letters van de methode Lijn3 zichtbaar in de klas. In de groepen 4 t/m 8 hangen de spellingcategorieën en woordjes op een vaste plek, er hangen 'woordenschatwolken' voor de moeilijke woorden en per jaargroep hangen verschillende getallenlijnen en 'wandplaten' die een geheugensteuntje kunnen bieden aan de kinderen.

vakgebieden

We hebben ervoor gekozen om de verschillende vakgebieden in een doorgaande lijn zichtbaar te maken in de groepen. We hebben ervoor gekozen om dit met behulp van kleuren te doen. De verschillende materialen worden weergegeven op een afgesproken kleur per vakgebied. Bij de kleuters zijn de verschillende werkjes per kast ook zoveel mogelijk gekoppeld aan dezelfde kleuren. Dit ziet er als volgt uit:

 Kleur  Kleuters   Groep 3 t/m 8
 Geel  Lezen  Lezen
 Groen  Rekenen  Rekenen
 Blauw  Taal  Taal
 Oranje  N.v.t.  Spelling
 Rood  Kleur & vorm  Begrijpend lezen
 Paars  Woordenschat  WoordenschatEen voorbeeld van een woordenschatmuur (in groep 7) en een aantal geheugensteuntjes (voor rekenen, zie de groene kleur!).

Een aantal geheugensteuntjes op spellinggebied (oranje) en op het gebied van taal (blauw).