aanvragen verlof

leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Naar school gaan is hartstikke leuk en belangrijk. Op De Vlinder verwachten we de kinderen daarom al op school op de eerste lesdag na hun vierde verjaardag. Zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt.

De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind thuis houden. Schoolkinderen hebben uitsluitend verlof tijdens de vastgestelde schoolvakanties en vakantiedagen. Toch kan het voorkomen dat u één of enkele dagen verlof nodig hebt. 

buitengewoon verlof

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis of jubileum, kan door de directie van de school verlof gegeven worden voor ten hoogste één of twee schooldagen.

vakantieverlof

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan alleen bij uitzondering verleend worden, bijvoorbeeld als de specifieke aard van het beroep (o.a. horeca en agrarische sector) van een van de ouder(s)/verzorger(s) het onmogelijk maakt dat het gezin in een schooljaar in één van de schoolvakanties op vakantie kan. In onze regio komt dit praktisch niet voor.

Indien u in zeer bijzondere gevallen meer dan 10 schooldagen verlof nodig heeft, dient u zich te wenden tot de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht MVS, 010 593 15 55 rbl@maassluis.nl.

ongeoorloofd verzuim

De directie is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. De school kan worden gecontroleerd op of het verlof wel terecht is toegekend. Wanneer een school onterecht verlof verleent, is de school in overtreding van de wet. Overige informatie betreffende leerplicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

formulier

Verlof aanvragen doet u eenvoudig via de website Social Schools, volgt u de link voor de handleiding.