jeugdprofessional op school

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als jeugdprofessional inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij om advies of kortdurende begeleiding vragen. 

aanpak

Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf, om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een advies gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

vragen

Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen.
Voorbeelden van vragen zijn:

  • Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
  • Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt
  • U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.

Niet alleen spreek ik kinderen, maar ik ondersteun ook het gezin. Ik ben contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.

aanmelding

U kunt contact opnemen met één van onze gezinsspecialisten via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks.

Marieke Webbers
bezoekadres Malmö 84 Schiedam
m.webbers@mevis.nl 
06 266 281 26

Carmen Hofman
c.hofman@mevis.nl
010 754 1515

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.
In afstemming met ouders geef ik na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.