kindcentrum de Vlindertuin

De jarenlange goede samenwerking van de Vlinder en de Wensboom is omgezet in één gezicht, één gedachte. Sinds 2015 heten wij gezamenlijk kindcentrum de Vlindertuin.
Binnen de Vlindertuin nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een integrale visie op een leerzame en leuke kindertijd, die naadloos aansluit op de wensen van kinderen en hun ouders.

voordelen van het kindcentrum

  • Gezamenlijke pedagogische visie en uitvoering van deze pedagogische visie op de werkvloer
  • Dezelfde gezichten in de voorschoolse, naschoolse , tussenschoolse (overblijven) opvang voor de kinderen.
  • Goede samenwerking en overdracht tussen de middag (inzet van half uur leerkrachten en een half uur medewerkers van Komkids)
  • Warme overdracht van leerlingen vanuit de peuterspeelzaal en dagopvang naar de school toe
  • Gezamenlijk activiteiten organiseren voor leerlingen en voor ouders
  • Naadloze aansluiting van de verschillende elementen op een dag voor de leerlingen
  • Gezamenlijke aansturing van de medewerkers in de Vlindertuin
  • Gezamenlijk optrekken en helpen bij de begeleiding van leerlingen

Maakt uw kind gebruik van onze opvang, dan kunt u erop vertrouwen dat wij uw kind een veilige en uitdagende omgeving bieden waarin uw kind vol vertrouwen kan opgroeien. Met de warme en deskundige opvang van onze pedagogisch medewerkers, bent u ervan verzekerd dat uw kind een plezierige tijd heeft en zich op de beste manier ontwikkelt.

breed aanbod

Het kindercentrum biedt naast buitenschoolse opvang en hele dagopvang  ook peuterspeelzaal (VKV) en verzorgt de tussenschoolse opvang.