digitalisering

Op de Vlinder hechten we belang aan een gezonde balans tussen papier en digitaal. We gebruiken papieren methoden, maar elke methode heeft ook digitaal aanbod dat het onderwijs aantrekkelijker, meer gepersonaliseerd en daarmee effectiever maakt.

In elke groep hangt een digitaal schoolbord. De methode opent de leerkracht vanuit Basispoort (een centrale website met een aanbod in de cloud). De leerlingen gebruiken hun boeken. De instructie is goed te volgen, want wat de leerlingen in hun boeken zien, is direct te zien op het schoolbord. Instructies zijn door deze visuele ondersteuning beter te volgen. 
Het verwerken van de lesstof doen de leerlingen in hun schrift, maar ook steeds vaker op een Chromebook.
Waar leerlingen vroeger aan een speciale computertafel moesten werken, kunnen ze met de Chromebooks werken waar ze willen, bijvoorbeeld aan hun eigen tafel of op het leerplein.

Elke kleutergroep beschikt over een Ipad. Het device is een van de manieren waarop kinderen spelend leren, net zoals klei en verf dat bijvoorbeeld zijn.

Rekenen geven we vanaf groep 5 met behulp van Snappet.

Snappet