ondersteuningsprofiel

In 2014 is passend onderwijs ingegaan. In ons zorgbeleidsplan leest u hier meer informatie over. In ons ondersteuningsprofiel leest u wat de mogelijkheden van onze school zijn voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

In het ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen de school heeft om zorgleerlingen op te vangen, bijvoorbeeld wat voor materiaal en hulp er is voor blinde kinderen.
Het profiel wordt met het team opgesteld. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de expertise van de school, maar er wordt ook rekening gehouden met de profielen van scholen in het samenwerkingsverband.
Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.

Volg de link naar het ondersteuningsprofiel van De Vlinder.

Volg de link naar het Samenwerkingsverband (Onderwijs Dat Past) van De Vlinder.
Contactpersoon van ODP is Celine Nijenhuis