cultuureducatie

Op de Vlinder vinden wij het belangrijk dat alle kinderen een breed, gevarieerd en uitdagend aanbod in kunst en cultuur krijgen. 
Het cultuuronderwijs als doel vergroot de kunstzinnige en creatieve vermogens van kinderen en verschaft ook kennis en inzicht in kunstvormen. Als middel zien we dat cultuuronderwijs bij de kinderen kan leiden tot expressie, tot persoonlijke ontplooiing, tot maatschappelijke betrokkenheid en tot een rijker leerklimaat.

aanbod

Bij het aanbod worden de vormen van cultuureducatie receptief, actief en reflectief opgenomen in het lesprogramma.
Actief: zelf een kunstdiscipline beoefenen: dansen, tekenen, musiceren, toneelspelen, enz. Tijdens het proces van actieve kunstbeoefening leren de kinderen zich kunstzinnig uit te drukken. Daarbij ontwikkelen zij kennis van materialen, gereedschappen en instrumenten en verwerven ze vaardigheden en technieken.
Receptief: het bezoeken en beleven van kunst, zoals bijvoorbeeld een theater- of dansvoorstelling, een bezoek aan een museum. Bij de actieve en receptieve kunstbeoefening is er aandacht voor reflectie: de leerlingen leren hun eigen handelen en denken te beschouwen en analyseren.

Hoe ziet het aanbod er dan uit op school?
Kunst verdelen wij in 4 vakgebieden: dans, muziek, drama en beeldende kunst. De muzieklessen worden verzorgd door een vakdocent.

Parels van Schiedam

Cultuur kan verdeeld worden in de vakgebieden erfgoed, literatuur & media, theater en museum. Wij maken voor deze vakgebieden gebruik van het aanbod van de Parels van Schiedam,  tevens hebben wij diverse activiteiten van de Bibliotheek Schiedam op het programma.
Erfgoed: In de erfgoedlijn Schiedam Brandersstad bezoeken de kinderen de museummolen de Walvisch, ze gaan naar het jenevermuseum, beleven met de Fluisterboot de geschiedenis van Schiedam en ze bezoeken het Gemeentearchief.
Literatuur & media: jaarlijks hebben de kinderen een activiteit van Bibliotheek Schiedam, bijvoorbeeld een schrijver in de klas, gedichten of prentenboeken maken of de Voorleeswedstrijd. Ook is er om het jaar een filmbezoek bij Wenneker Cinema en maakt groep 7 zelf een aflevering van Studio Pluis.
Theater: Een theater- of podiumbezoek staat om het jaar op het programma. Ook zijn er jaarlijks voorstellingen op school.
Museum: Om het jaar een bezoek aan het museum, waar we een les volgen.

Alle verschillende vakgebieden komen ook aan de orde tijdens andere vakken, vieringen, musical en thema’s.

 

KADE40 en De Kleine Ambassade

Scholen worden geprikkeld doorlopende leerlijnen te ontwikkelen, leerkrachten bij te scholen en contact te leggen met culturele instellingen in de regio. Culturele instellingen hebben de opdracht vraaggericht aanbod te ontwikkelen.

Een van de leerkrachten bij ons op school is opgeleid tot Interne Cultuur Coördinator.