ouderraad

Welkom op de pagina van de ouderraad (OR). Onze ouderraad zou ook een 'activiteitencommissie' kunnen heten. De leden bestaan uit een groep ouders die niet-lesgebonden-activiteiten organiseert, om onze kinderen extra plezier op school te bezorgen.

organisatie

De school trekt de kar met hulp van de OR-leden, maar ook ouders die niet in de OR zitten (denk aan klassenouders of ouders die willen helpen/organiseren).
De ouders die in de OR zitten organiseren de onderstaande activiteiten samen met leerkrachten:

 werkgroep  acties in een notendop
 Versieren Sint/Kerst De school versieren met Sinterklaas en Kerst versiering  (o.a. de mooie raamtekeningen). 
 Sint Sinterklaas en zijn pieten helpen met het thema voor zijn ontvangst maar ook helpen met de verlanglijstjes
 Kerst Zorgen voor de sfeervolle aankleding en een lekkernij tijdens de kerstmaaltijd in de klas.
 Carnaval Klassen voorzien van een versnapering en entertainment (denk aan een clown die de klassen bezoekt).
 Pasen Verzorging versiering paasstokken en het paasontbijt
 Sportdag/Koningsspelen Bespreken van de sportvelden, uitzetten van diverse spelletjes, verzorgen van een versnapering en een klein aandenken van de sportdag. 
 Schoolreis Plannen dag, reserveren vervoer, park begeleiding
 Luizenpluis Coordineren van hulpouders, coordinatie van de controles, up-to-date houden van luizenprotocol & communicatie naar ouders.
 Penningmeester Financien voortkomend uit o.a. de oudersbijdrage volgen en bewaken.

ouderbijdrage

Om alle activiteiten mogelijk te maken vraagt de OR een (vrijwillige) bijdrage.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op:

  • €58,- per leerling in groep 1 t/m 7
  • €88,- per leerling van groep 8

Uit de ouderbijdrage worden o.a. de schoolreis, het schoolkamp, de cadeaus voor 5 december, excursies, drinken en traktaties bij sport en andere festiviteiten bekostigd.

Als u meer wilt weten over de verdeling van de gelden, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad. 

Lijkt het u leuk om een steentje bij te dragen, om onze kinderen een extra leuke tijd te bezorgen? Wilt u samen met andere leden de organisatie van één of meerdere activiteiten op u nemen, neem dan gerust contact op!
De vergaderingen zijn open, dus u kunt dan ook altijd een kijkje nemen hoe het er aan toe gaat.
U kunt ons altijd aanspreken op school of een e-mail sturen.