ouderraad

Welkom op de pagina van de ouderraad (OR). Onze ouderraad zou ook een 'activiteitencommissie' kunnen heten. De leden bestaan uit een groep ouders die samen met leerkrachten niet-lesgebonden-activiteiten organiseert. Zo bezorgen we onze kinderen extra plezier op school.
Denkt u onder andere aan:

* Versieringen rondom feesten als Sint en Kerst.
* Sinterklaasfeest; aankomst Sint op school en de klasbezoeken.
* Kerstfeest; bezoek aan de kerk en kerstmaaltijd in de klas.
* Paasviering; palmpaasstokken maken en een bezoek aan de kerk.
* Sportdagen en Koningsspelen; spelletjes uitzetten.
* Carnaval; feestdag organiseren met entertainment.
* Schoolreis; plannen van de dag, organiseren van vervoer.
 

De school trekt de kar met hulp van de OR-leden, maar ook ouders die niet in de OR zitten (denk aan klassenouders of ouders die willen helpen/organiseren).
 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om activiteiten mogelijk te maken vraagt de school om een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage is voor schooljaar 2023/2024:
€30,- per kind.
Voor de schoolreis wordt een bijdrage gevraagd van €24,- voor de groepen 1/2 en €30,- voor de groepen 3 t/m 7.
Voor groep 8 wordt eenmalig een extra bijdrage gevraagd van €110,- voor het kamp en de schoolverlatersdag.

U ontvangt een bericht via Social Schools voor het overmaken van de ouderbijdrage.

De penningmeester van de ouderraad maakt jaarlijks een begroting en legt deze voor aan de medezeggenschapsraad. We doen er veel aan de kosten zo laag mogelijk te houden en om geld dat eventueel overblijft het volgende jaar te gebruiken.

Als u meer wilt weten over de verdeling van de gelden, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad. 
 

Meehelpen?

Lijkt het u leuk om een steentje bij te dragen, om onze kinderen een extra leuke tijd te bezorgen? Wilt u samen met andere leden de organisatie van één of meerdere activiteiten op u nemen, neem dan gerust contact op!

U kunt ons altijd een e-mail sturen, ouderraaddevlinder@siko.nl