tussenschoolse opvang (tso)

Het is mogelijk om gebruik te maken van de TSO (tussenschoolse opvang), deze wordt verzorgd door KomKids.

Bij de TSO werken we met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Voor alle klassen verzorgen wij de speelmomenten. Het gaat er vooral om dat kinderen plezier maken en even hun energie kwijt kunnen.

zo doen we dat

Groep 1 en 2 blijven tijdens de TSO in hun eigen klas. Een medewerker van de TSO komt dan in de klas. De kleuters lunchen van 12.00-12.30 uur. In groep oranje en groep groen start 1 TSO medewerker per groep om te eten met de kinderen. Om 12.30 uur gaan de medewerkers naar de groepen rood en blauw, waar ze de kinderen opvangen bij het vrij (binnen) spelen.

De groepen 3 t/m 8 spelen buiten in twee groepen. Om 12.00 uur spelen er 4 groepen op het achterplein en 1 groep op het voorplein. Om 12.30 uur gaan deze groepen weer naar binnen om te eten. Om 12.30 uur komen de andere groepen buiten spelen. Deze keer zijn het 3 groepen op het achterplein en 1 groep op het voorplein. De leerkrachten brengen en halen de kinderen zelf op. De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de groep. De kinderen nemen zelf hun boterhammen en drinken van thuis mee.

inschrijven

Wilt u gebruikmaken van de tussenschoolse opvang? U kunt u uw kind(eren) inschrijven met dit formulier. Op het formulier kunt u aangeven wanneer uw kind gebruik gaat maken van de TSO, ook kunt u bijzonderheden van uw kind op dit formulier vermelden.
De vaste dagen worden geregistreerd op een lijst. Elke klas heeft zijn eigen lijst, de leerkracht heeft op deze manier een duidelijk overzicht wie naar huis gaat en wie op school eet.

Let op: als uw kind een dag niet komt, bent u zelf verantwoordelijk om uw kind af te melden. Het afmelden gaat als volgt: u meldt uw kind af bij de TSO coördinator via Social Schools.

betaling

KomKids werkt met een Opvang en Registratiesysteem (ORS). Ieder kind krijgt een eigen digitale kaart met daarop zijn/haar naam en een eigen nummer. Op die kaart zet u een saldo. Hoe? Door één bedrag over te maken voor al uw kinderen. Meerdere kinderen uit één gezin worden namelijk aan elkaar gekoppeld tot een familiesaldo.

Het tarief voor het kalenderjaar 2024 is vastgesteld op €2,15 per kind per keer.

Overmaken doet u naar:
Stichting KOMKIDS aan tafel
IBAN NL61INGB0004727575
O.v.v. Naam en de klas van uw kind(eren)

Nog gemakkelijker wordt het als u kiest voor een periodieke overschrijving via uw bank. Want let op: alleen met een positief saldo kunt u gebruik maken van de TSO!

hoe gaat het nu verder?

Iedere dag worden de aanwezige kinderen geregistreerd en wordt het bedrag afgeschreven van uw saldo.
Elke week ontvangt u van mij een e-mail met daarin het overzicht wanneer uw kind(eren) gebruik hebben gemaakt van de TSO. Ook staat uw nieuwe saldo/tegoed in de mail vermeld. Op deze manier kunt u registraties controleren en uw saldo bijhouden.
Mocht er een verkeerde registratie hebben plaatsgevonden, dan kunt u mij hier altijd over bellen/mailen. Volgt u de link voor meer informatie over de algemene- en betalingsvoorwaarden.

absentie

Als een leerling aangemeld is voor de TSO en blijkt toch afwezig te zijn, wordt er nagegaan waar de leerling is. Indien dit niet bekend is of er geen geldige reden van afwezigheid is, worden de ouders op de hoogte gebracht.

afspraken en kaders

Met elkaar maken we er een leuke en gezellige pauze van. Twee maal per jaar bespreekt de TSO-coördinator met elke groep hoe het gaat en evalueert de afspraken. Tijdens de TSO hanteren we dezelfde regels en afspraken zoals die op school ook gelden. We houden rekening met elkaar, we luisteren naar elkaar en conflicten bespreken we met elkaar.

Indien een leerling zich tijdens de TSO onaanvaardbaar gedraagt (door pesten, vechten, structureel brutaal zijn, e.d.) worden deze incidenten bij de leerkracht gemeld. Samen met de leerkracht en in overleg met de ouder zullen we kijken hoe we dit gedrag kunnen veranderen. Verandert dit gedrag niet, dan worden de ouders op de hoogte gebracht. Eventueel kan dit leiden tot een tijdelijke schorsing van de leerling voor de TSO. Soms kan het voor een kind zelfs beter zijn dat het altijd thuis luncht; dan zetten we de TSO stop.

vrijwilligers

Lijkt u het leuk om als vrijwilliger bij de TSO te komen werken en ons team te komen versterken? U bent van harte welkom om een keertje te komen meedraaien. Als vrijwilliger krijgt u een vergoeding. Tevens betaalt u op de dag dat u medewerker bent geen TSO-kosten voor uw kind(eren). U kunt mij op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres bereiken.

contact

Heeft u nog vragen? Ik hoor graag van u.
Sangeeta Ramessersingh tsovlinder@komkids.nl 06 28826034