klachtenregeling

De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons voorop. Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Aandacht voor normen en waarden spelen daarin een grote rol. Het contact tussen ouders en school is heel belangrijk. Wij stellen het dan ook op prijs als u met vragen of opmerkingen naar ons toekomt.

Ondanks deze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken rondom uw kind. U kunt dit in de eerste instantie het beste met de leerkracht van uw kind bespreken. Een enkele keer lukt het niet om gezamenlijk met de leerkracht tot een oplossing te komen. Indien dit het geval is, kunt u bij de directie terecht. De directeur of adjunct-directeur kunnen in principe hetzelfde doen; hij of zij kan u adviseren hoe u het beste kunt handelen.

intern contactpersoon
U of uw kind kan een afspraak maken voor een gesprek met de intern contactpersoon op school. Hij/zij is iemand van het team, die geschoold is in het omgaan met klachten. Deze persoon zal niet zelf bemiddelen bij de klacht, maar zal u adviseren en helpen bij wat u het beste met de klacht kunt doen. Onze contactpersonen zijn Esther Honselaar en Lisette van Aken.

Voor onze meest recente klachtenregeling verwijzen we u naar de website van ons bestuur SIKO.