bibliotheek op school

Leesbevordering is het stimuleren van lezen door het aanbieden van en werken met kinderboeken. Men is er inmiddels wel van overtuigd dat leesplezier de basis is van lezen. Immers, vanuit dit plezier kun je verder bouwen naar het tweede doel: de leesvoorkeur en leescompetentie van kinderen ontwikkelen (Kemmeren, 2010). Kinderen kunnen veel moeilijkere teksten aan, als ze maar gemotiveerd zijn om deze te lezen.

Als kinderen het lezen eenmaal leuk vinden, zullen ze het ook meer gaan doen en daardoor dus ook technisch beter gaan lezen. Kilometers maken, noemen we dat in het onderwijs. We zorgen in de klas voor een aantrekkelijke leesomgeving en dat kinderen met zoveel mogelijk boeken in aanraking (kunnen) komen. We organiseer bovendien motiverende leesactiviteiten in de klas en doen mee met landelijke leesbevorderingsprogramma’s zoals de Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek.

schoolbibliotheek

Sinds 2015 beschikt de Vlinder over een prachtige schoolbibliotheek.

Via een speciale website kunnen kinderen zoeken in de collectie van de schoolbibliotheek, de collectie van de openbare bibliotheek en op het internet. Je vindt er informatie voor werkstukken en spreekbeurten, nieuws en boekentips.

jeugdbibliotheek Schiedam-Noord

In de jeugdbibliotheek in de eigen wijk, kunnen kinderen boeken lenen voor thuis en ook reserveren. Kijk voor meer informatie op de website.